Bureau

Architectuur is veelzijdig – Schaap en Sturm Architecten

schaap en sturm architecten is een veelzijdig architectenbureau. In onze opvatting staat het welzijn van de mens in relatie tot de omgeving
centraal. Daarbij zijn de uitgekiende gebruikersmogelijkheden, duurzame materiaalkeuze en detaillering kenmerken van onze zorgvuldige projectaanpak, die zich laat zien in een eigentijdse architectuur, toegesneden op de opdrachtgever en op de locatie.

Alle taken van programma van eisen tot en met directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering kan door schaap en sturm architecten verzorgd worden. Het interieurontwerp wordt desgewenst direct meegenomen.

Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers is voor ons het beste middel om oplossingen op maat te creëren.
Kernwaarden hierbij zijn: respectvolle samenwerking, klantgericht advies, zorgvuldige procesbeheersing, vakmanschap en uiteraard creativiteit.

In onze organisatie is de architect tijdens het hele proces van ontwerp tot oplevering de gesprekspartner van de opdrachtgever.

 

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding Opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

 

Schaap en Sturm Architecten is lid van de:

bnalogo-g  starologo-g

 

 

Architect Roosendaal - Schaap en Sturm Architecten - architectenbureau Roosendaal